• همه
 • اجاره
 • فروش
 • اجاره
 • اتاقها 1, 2
 • اتاق پذیرایی 1
 • سرویس بهداشتی 1

Olive City

Alanya /Cikcilli
₺450 / /Month
Nwp Homes
 • اجاره
 • فروش
 • اتاقها 1, 2
 • اتاق پذیرایی 1
 • سرویس بهداشتی 1, 2

Taya Park

Alanya / Cikcilli
₺65,000 / From
Nwp Homes
جدید
 • فروش
 • اتاقها 1, 2, 3
 • اتاق پذیرایی 1
 • سرویس بهداشتی 1, 2

Lorry Residence

Alanya / Kestel
₺73,000 / From
Nwp Homes
جدید
هتل آپارتمان
 • اجاره
 • فروش
 • اتاقها 1, 2, 3
 • اتاق پذیرایی 1
 • سرویس بهداشتی 1, 2

City Tower

Alanya / Cikcilli
₺80,000 / From
Nwp Homes
جدید
 • فروش
 • اتاقها 1, 2, 3
 • اتاق پذیرایی 1
 • سرویس بهداشتی 1, 2

Avsallar City

Alanya / Avsallar
₺41,000 / From
Nwp Homes
جدید
خانه کوچک
واحدهای موجود
 • فروش
 • اتاقها 1, 2, 3
 • اتاق پذیرایی 1
 • سرویس بهداشتی 1, 2

Emperor Residence

Alanya / Mahmutlar
₺52,000 / From
Nwp Homes
 • اتاقها 1, 2, 3, 4
 • اتاق پذیرایی 1
 • سرویس بهداشتی 1, 2, 3

Luxury Homes 20

Alanya / Center
₺119,000 / From
Nwp Homes
واحدهای موجود
پیشنهاد ویژه
 • فروش
 • اتاقها 1, 2, 3
 • اتاق پذیرایی 1
 • سرویس بهداشتی 1, 2, 3

Luxury Villas Kargicak

Alanya / Kargicak
₺355,000 / From
Nwp Homes
 • فروش
 • اتاقها 1, 2, 3
 • اتاق پذیرایی 1
 • سرویس بهداشتی 1, 2

Tosmur Garden

Alanya / Tosmur
₺69,000 / From
Nwp Homes
جدید
واحدهای موجود
 • فروش
 • اتاقها 1, 2
 • اتاق پذیرایی 1
 • سرویس بهداشتی 1, 2

Oba Jewel

Alanya / Oba
₺69,000 / From
Nwp Homes