• همه
 • اجاره
 • فروش
جدید
 • فروش
 • اتاقها 1, 2, 3
 • اتاق پذیرایی 1
 • سرویس بهداشتی 1, 2

Lorry Residence

Alanya / Kestel
₺73,000 / From
Nwp Homes
جدید
 • فروش
 • اتاقها 1, 2, 3, 4
 • اتاق پذیرایی 1
 • سرویس بهداشتی 1, 2

Kestel Resort

Alanya / Kestel
₺60,000 / From
Nwp Homes
جدید
 • فروش
 • اتاقها 1, 2, 3, 4
 • اتاق پذیرایی 1
 • سرویس بهداشتی 1, 2

Royal Residence

Alanya / Kestel
₺69,500 / From
Nwp Homes
جدید
 • فروش
 • اتاقها 1, 2, 3, 4
 • اتاق پذیرایی 1
 • سرویس بهداشتی 1, 2, 3

Myra Kestel

Alanya / Kestel
₺54,000 / From
Nwp Homes
واحدهای موجود
پیشنهاد ویژه
 • فروش
 • اتاقها 3, 4, 5
 • اتاق پذیرایی 1, 2
 • سرویس بهداشتی 1, 2, 3

My World

Alanya / Kestel
₺125,000 / From
Nwp Homes
جدید
 • فروش
 • اتاقها 1, 2, 3, 4
 • اتاق پذیرایی 1
 • سرویس بهداشتی 1, 2, 3

Rising Kestel

Alanya / Kestel
₺56,000 / From
Nwp Homes
پیشنهاد ویژه
 • فروش
 • اتاقها 1, 2, 3, 4
 • اتاق پذیرایی 1
 • سرویس بهداشتی 1, 2, 3

Great Deal on a 200m² Duplex in kestel

Alanya / Kestel
₺125,000 / Special Offer
Nwp Homes
واحدهای موجود
 • فروش
 • اتاقها 1, 2, 3
 • اتاق پذیرایی 1
 • سرویس بهداشتی 1, 2

Kestel Marine

Alanya / Kestel
₺83,000 / From
Nwp Homes
 • فروش
 • اتاقها 1, 2, 3, 4
 • اتاق پذیرایی 1
 • سرویس بهداشتی 1, 2, 3

Aqua Residence

Alanya / Kestel
₺57,000 / from
Nwp Homes
 • فروش
 • اتاقها 1, 2, 3, 4
 • اتاق پذیرایی 1
 • سرویس بهداشتی 1, 2, 3

Daisy residence

Alanya / Kestel
₺71,000 / from
Nwp Homes