• همه
 • اجاره
 • فروش
جدید
واحدهای موجود
 • فروش
 • اتاقها 1, 2
 • اتاق پذیرایی 1
 • سرویس بهداشتی 1, 2

Oba Jewel

Alanya / Oba
₺69,000 / From
Nwp Homes
جدید
 • فروش
 • اتاقها 1, 2, 4
 • اتاق پذیرایی 1
 • سرویس بهداشتی 1, 2

Oba New Project

Alanya / Oba
₺78,500 / From
Nwp Homes
هتل آپارتمان
واحدهای موجود
پیشنهاد ویژه
 • فروش
 • اتاقها 1
 • اتاق پذیرایی 1
 • سرویس بهداشتی 1

Oba Suites

Alanya / Oba
₺55,000 / From
Nwp Homes
 • اجاره
 • فروش
 • اتاقها 1, 2, 3, 4
 • اتاق پذیرایی 1
 • سرویس بهداشتی 1, 2, 3

Habeebi

Alanya / Oba
₺85,000 / From
Nwp Homes
واحدهای موجود
 • فروش
 • اتاقها 1, 2, 3
 • اتاق پذیرایی 1
 • سرویس بهداشتی 1, 2

Nordic

Alanya / Oba
₺79,000 / From
Nwp Homes
Featured
 • اجاره
 • فروش
 • اتاقها 1, 2, 3, 4, 5
 • اتاق پذیرایی 1, 2
 • سرویس بهداشتی 1, 2, 3, 4

Another World

Alanya / Cikcilli
₺49,000 / From
Nwp Homes