• همه
 • اجاره
 • فروش
Featured
پیش فروش
 • فروش
 • اتاقها 1, 2, 3, 4, 5
 • اتاق پذیرایی 1
 • سرویس بهداشتی 1, 2, 3, 4

Premuim

Alanya/Kargicak
₺550,000 / From
Nwp Homes
جدید
خانه کوچک
واحدهای موجود
 • فروش
 • اتاقها 1, 2, 3
 • اتاق پذیرایی 1
 • سرویس بهداشتی 1, 2

Emperor Residence

Alanya / Mahmutlar
₺52,000 / From
Nwp Homes
جدید
 • فروش
 • اتاقها 1, 2, 3, 4
 • اتاق پذیرایی 1
 • سرویس بهداشتی 1, 2

Kestel Resort

Alanya / Kestel
₺60,000 / From
Nwp Homes
جدید
 • فروش
 • اتاقها 1, 2, 3, 4
 • اتاق پذیرایی 1
 • سرویس بهداشتی 1, 2, 3

Myra Kestel

Alanya / Kestel
₺54,000 / From
Nwp Homes
جدید
 • فروش
 • اتاقها 1, 2, 3, 4
 • اتاق پذیرایی 1
 • سرویس بهداشتی 1, 2, 3

Rising Kestel

Alanya / Kestel
₺56,000 / From
Nwp Homes
 • فروش
 • اتاقها 1, 2, 3, 4
 • اتاق پذیرایی 1
 • سرویس بهداشتی 1, 2, 3

Hill Residence

Alanya / Tosmur
₺53,000 / From
Nwp Homes
هتل آپارتمان
 • اجاره
 • فروش
 • اتاقها 1
 • اتاق پذیرایی 1
 • سرویس بهداشتی 1

City Residence

Alanya / Center
₺60,000 / From
Nwp Homes
Featured
 • اجاره
 • فروش
 • اتاقها 1, 2, 3, 4, 5
 • اتاق پذیرایی 1, 2
 • سرویس بهداشتی 1, 2, 3, 4

Another World

Alanya / Cikcilli
₺49,000 / From
Nwp Homes
 • فروش
 • اتاقها 1, 2, 3, 4
 • اتاق پذیرایی 1
 • سرویس بهداشتی 1, 2, 3

Aqua Residence

Alanya / Kestel
₺57,000 / from
Nwp Homes